Prawo pracy

Prawo pracy

Rynek pracy staje się coraz bardziej dynamicznym miejscem, w którym rośnie liczba pracodawców oraz osób przez nich zatrudnianych. Wiele zmienia się w polskim prawie pracy, ponieważ ostatnie lata to okres nowelizacji kodeksu pracy, mającej na celu dostosowanie polskiego ustawodawstwa do prawa wspólnotowego – przede wszystkim wzmacniana jest ochrona pracowników. Liczba prowadzonych w sądach spraw staje się coraz większa.

Nie tylko zatrudnieni mają problemy dotyczące nawiązanego stosunku pracy, również przedsiębiorcy stają przed kolejnymi wyzwaniami. Niewłaściwy sposób rozwiązania umowy, działanie na szkodę firmy czy niewywiązywanie się z obowiązków to tylko niektóre przykłady sytuacji, w których jedna ze stron ponosi szkodę. Każda umowa opiera się bowiem na zaufaniu, może być ono nadużywane i doprowadzić do sytuacji, w której problem stanie się przedmiotem analizy sądu. Często osoby nie są świadome tego, że mogą przed podjęciem tak radykalnego kroku skorzystać z profesjonalnej pomocy – prawnik zajmujący się prawem pracy doskonale zna jego specyfikę i znajdzie najlepsze rozwiązanie określonego problemu.

Zakres prowadzonych spraw

Jako doświadczeni specjaliści, zdajemy sobie sprawę, jak wiele sytuacji może stać się koniecznymi do uregulowania. Nikt nie jest w stanie przewidzieć każdej ewentualności. Podobnie jest w przepisach, dopiero w ich świetle możemy przeanalizować dany problem i starać się dopasować działania do celu Klienta. Zawsze działamy, mając na względzie interes reprezentowanej strony. Spory pomiędzy pracodawcami i pracownikami to często skomplikowane sprawy ciągnące się latami i angażujące interesariuszy. Zadaniem kancelarii jest minimalizować czas całego procesu oraz skutecznie zarządzać działaniami tak, by pomyślnie doprowadzić do jego zakończenia.

Sporządzamy, doradzamy i opiniujemy umowy o pracę, umowy i porozumienia o zakazie konkurencji czy wypowiedzenia umów. Przygotowujemy regulaminy, które wymagane są przez obowiązujące przepisy. Pomagamy rozwiązać spory polubownie, aby uniknąć niepotrzebnych wydatków, a jeśli zaistnieje taka potrzeba, jesteśmy reprezentantem interesów naszych Klientów na drodze sądowej. Udzielamy porad prawnych i wyjaśniamy przepisy, a także występujemy w imieniu strony o różnego rodzaju odszkodowania, wynikające z zawiązanej umowy. W szczególności zajmujemy się sprawami, które dotyczą: wynagrodzenia, mobbingu, przywrócenia do pracy, sprostowania świadectwa pracy, nadgodzin czy ustalenia stosunku pracy.

Doświadczenie i umiejętności pozwalają nam sprawnie działać oraz osiągać zamierzone rezultaty. Indywidualnie podchodzimy do każdego problemu – analizujemy sytuację i dostosowujemy odpowiednie środki. Zapewniamy kompleksową opiekę prawną. Każdy krok konsultujemy z Klientem, ponieważ kierujemy się przede wszystkim jego interesem. Szukając kogoś, kto właściwie poprowadzi sprawę z zakresu prawa pracy, polecamy odwiedzić naszą kancelarię MSA. Serdecznie zapraszamy do współpracy.