Prawo o cudzoziemcach

Prawo cudzoziemców

Obecne zmiany społeczno-gospodarcze prowadzą do wielu zjawisk, które wymagają prawnych regulacji. Napływ cudzoziemców podejmujących pracę w naszych kraju nie jest sytuacją nową, jednak często bywa kłopotliwa dla pracownika, jak również dla pracodawcy. Przebywanie w obcym kraju nie jest podstawą do tego, by ktoś nie przestrzegał przysługujących przyjezdnym podstawowych praw i wolności.

Aby zadbać o odpowiednią dokumentację i sprawić, że wszystkie działania będą w pełni legalne, warto zwrócić się o pomoc prawną. Zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom pomagamy ustalić, jakie kroki mają podjąć, by zatrudnić cudzoziemca. Nasza kancelaria świadczy usługi związane z uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy, stały, tolerowany czy karty pobytu. Sporządzamy wnioski, które potrzebne są do uzyskania zezwoleń, a także reprezentujemy cudzoziemców w postępowaniu przed organami państwowymi w sprawie legalizacji pobytu. Przygotowujemy formalne pisma wymagane do uzyskania obywatelstwa polskiego. Nasza pomoc obejmuje również starania o przyznanie statutu uchodźcy. Udzielamy porad prawnych, a dodatkowo podejmujemy działania zmierzające do uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemców.

Profesjonalne podejście i pełne zaangażowanie w sprawę wyróżnia naszą kancelarię. Oferujemy kompleksową opiekę prawną, która opiera się na jasnych zasadach. Prowadzimy sprawy w języku polskim i angielskim. Zapraszamy do współpracy – doświadczony zespół właściwie zajmie się każdym problemem.