Prawo karne

Adwokat w sprawach karnych

Kancelaria adwokacka Marta Skręta-Aniołek świadczy usługi z zakresu prawa karnego. Dzieli się ono na prawo karne procesowe, prawo materialne oraz prawo karne wykonawcze. Istotny jest także podział ze względu na wagę czynów prawnie karalnych. Wyróżnia się wówczas prawo wykroczeń dotyczące czynów o niskiej szkodliwości społecznej oraz prawo karne, które normuje czyny o wysokiej szkodliwości społecznej. Niemniej, Kancelaria przyjmuje sprawy odnoszące się do obu tych rodzajów i świadczy usługi powiązane z reprezentowaniem strony pokrzywdzonej, jak również z obroną oskarżonych. Czyni to zawsze bezstronnie i z uwzględnieniem tajemnicy adwokackiej. Profesjonalizm jest bowiem jednym z najważniejszych czynników w karierze adwokata, który może występować w różnorodnych rolach, w tym m.in. obrońcy osób oskarżonych, oskarżyciela prywatnego czy pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych.

Sprawy, w których Kancelaria reprezentuje Klientów

Kancelaria adwokacka Marta Skręta-Aniołek w imieniu Klientów składa zażalenia, wnioski oraz podejmuje się prowadzenia spraw na etapie postępowania przygotowawczego. Z Klientami współpracujemy do czasu zakończenia postępowania karnego, aż do momentu uzyskania prawomocnego wyroku. Sprawy, których podejmujemy się najczęściej dotyczą: wypadków drogowych, oszustw, gróźb karalnych, kradzieży, wyłudzeń, prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, rozbojów, paserstwa, przestępstw narkotykowych, zorganizowanych grup przestępczych, łapownictwa czy pobicia. Kancelaria reprezentuje Klientów także w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych i skarbowych.